همراز

همراز
ببار ای بارون ...

"ببار ای بارون ببار

بر دلم گریه کن خون ببار

بر شب تیره چون زلف یار

بهر لیلی چو مجنون ببار"*

*ببار

ریز نوشت: برای راهی شدن با شما اجازه می خواهم آقا!

راهم می دهید؟!

راز بگشا        link        پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ - زهرا


احرام...

نزدیک طلوع خورشید بود

سپید پوش شده بودم انگار!

.

لبیک اللهم لبیک...

راز بگشا        link        جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦ - زهرا