پرنده کوچک من... - همراز

همراز
پرنده کوچک من...

TinyPic image

پرنده کوچک من ....!!!

تا کی به انتظار آبی شدن آسمان بالهای کوچکت را در بی قراری پریدن می گذاری...؟!

این رعدهای ترسناک...همه آرام می شوند....

وقتی باران ببارد....

وقتی دیگر هیچ پرنده ای پرواز را به خاطر آبی شدن از یاد نبرد.......

.

.

پرنده کوچک من ....!!!

برگرد....

دستان سِله بسته ام را ببین....!!!

به امید خاک نم خورده هنوز رو به آسمان انتظار تو را می کشند....

مگر نه این است که تو خبر از باران می دهی....!!!

خبر از دوری که نزدیک است....!!!

خبر از پایان هجرت...

"نه دیر...نه زود"

من تشنه ام...

مرا از این همه تشنگی شرمگین لبان خشکیده ام مکن....

تو را به صبحدم حضورت قسم ، نخواه که مرا این همه دلتنگ ببینی....نخواه..

.

.

من تشنه ام....

سیرابم کن.....

راز بگشا        link        یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ - زهرا