ديوانگی... - همراز

همراز
ديوانگی...

ونسان ونگوگ

نام یک کتابی که اخیراً خواندم ، "مردی که خورشید را دوست داشت" بود.

زندگینامه "ونسان وانگوگ" ، نقاش بزرگ و صاحب سبک "اکسپرسیونیست" ...

نقاشی که در زمان حیاتش به دیوانگی بیشتر شهره بود تا نقاش ...

دیوانگی که تنهائی را هم سایه ی او کرده بود ...

جالب است که بسیاری از انسانهای بزرگی که امروزه به ارزش خدماتشان پی برده ایم ، یک دوره دیوانگی را

پشت سر گذاشته اند ...!!!

دیوانگی که اگر در محکمه عادلانه عقل محاکمه می شد ... تبرئه می شد ...!!!

و این دیوانگی ها ، جرأت می خواهد ...

که خود را از بسیاری چهارچوب ها و لزومات به ظاهر عقلانی رها کنی ...

و ... دیوانگی کنی ...

که این دیوانگی ، عین عقلانیت است ...

این ها جرأت می خواهد ...!!!

« بیمار بودن ، در بازوان خداوند جای داشتن ، و در ایام بیماری به اندیشه ها و امیدهایی دست یافتن که در اوقات عادی

برما ناشناخته اند... آری ، سپس قدرت ایمان و رشد اعتماد را حس کردن ... بد چیزی نیست.»               وانگوگ

 

ریزنوشت : ونسان وانگوگ ، نقاش هلندی  که در سن ۲۷سالگی نقاشی را شروع کرد ، و  طی ۱۰ سال به چنان نابغه

ای تبدیل شد که بیش از هزار تابلو  و تعداد زیادی طرح واره از خود به جای گذاشت. او در زمان حیاتش تنها توانست ۱ تابلو

از نقاشی هایش را بفروشد....!!!

راز بگشا        link        جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦ - زهرا