خاکستـــر نشينـــان... - همراز

همراز
خاکستـــر نشينـــان...

نقش این سوگنامه ها بر دیوارهای شهر...                                                 

می کشاند تمام اوهامــــــم را

به سیاهــــــی دوخته شده ، بر رخساره خــــــاک

تصویـــر خاک نشینان خاکستر شده در زیر آوار سنـــگ ...

چه غریبانــــــه حکایـت غربت

مــــــرگ را بازگو می کند ...!!!

راز بگشا        link        شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦ - زهرا