منتظر... - همراز

همراز
منتظر...

قرص ماه کامل شده بود ...

مثل همه ی سال هایی که می آیید ...

فرشته ها امسال هم شمع های تولدتان را روشن کردند ... یک شمع اضافه تر ...

راستی چند ساله شدید ...!

این همه سال انتظار ...

چه قدر برای ما سریع و برای شما ...

آقا جان!

روز شمار ۷ روزمان برای رسیدنتان انگار تمامی ندارد ...

انگار این همه عهد که هر صبح با شما می بندیم ... دوامش تا لحظه ای بیش نیست ...

انگار می کنیم که می خواهیم که بیایید ... ولی

گفته اید اگر بخواهید ... می آیم ...

ما که برای آمدنتان جمعه ها را سپید می کنیم ...

نکند ... نکند هنوز نخواسته ایم که...!!!

نکند این همه سیاهی در هر دوشنبه و پنج شنبه ... جمعه های سپیدمان را سیاه می کند ...!!

و یا اینکه هزاران هزار دلیل نیامدنتان ...

نمی دانم ...

شاید این دل دیگر صفای گذشته را ندارد ...

شاید برای آمدنتان کمی پیر شده است ...

ولی به عطر یاس قسم که هنوز هم هوای شما را در سینه استشمام می کند ...

برای آمدنتان هر صبح آب و جارو می کند ...

و هنوز منتظر است ...

م ن ت ظ ر

.

.

امروز که روز تولد شماست ...

برایتان سلام هدیه آورده ام ... برای پاسخش هم ...

.

السلام علیک یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله

السلام علیک یا قطب العالم

السلام علیک یا عدیل الخیر

ادرکنی ادرکنی ادرکنی

.

ریز نوشت : اللهم اِن حَال بَینی و بَینَهُ المَوتُ الَذی جَعَلتَهُ عَلی عِبادکَ حَتماً مَقضیّاً فَاَخرِجنی مِن قَبری مُؤتَزِراً کَفَنی

.

شاهِراً سَیفی مُجَرِّداً قَناتی مُلَبِّیاً دَعوَةَ الدّاعی فی الحاظِرِ وَ البادی...

 

راز بگشا        link        چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦ - زهرا