وداع... - همراز

همراز
وداع...

                    ..امشب ای ماه! به درد دل من تسکینی

 

                                                 آخر ای ماه! تو همدرد من مسکینی

.

.

.

ریز نوشت۱ : خداحافظ ای همه ی خوبی ها...

.

.

ریز نوشت۲ : برای ساقه های شکسته مرهمی باشیم...اینجا را هم ببینید بد نیست...!!!

 

 

 

راز بگشا        link        جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ - زهرا