خنده ها...گريه ها... - همراز

همراز
خنده ها...گريه ها...

.

و هی بلند بلند خنده هایم را مرور می کنم....

شاید این وسط ها خنده ای جا مانده باشد ....!!!

و تو هی نیشگون می زنی که: آرام....آرام....!

و من مرور خنده هایم هنوز تمام نشده که گریه ام می گیرد....

و تو تمام می کنی این همه را....خنده ها....گریه ها....

کدام را باور کنم ....؟!

.

کدام را .... ؟؟؟!!!

راز بگشا        link        جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦ - زهرا