یک چشم به هم زدن... - همراز

همراز
یک چشم به هم زدن...

آهااای بادکنک فروش! 

می نشینم پشت پنجره ی آرزوهایم، انگار بزرگ شده ام که خنده ام می گیرد از تماشای آرزوهای کودکی ام.

ولی چه خوب که هنوز هم با دیدن بادکنک های رنگارنگ لبخند می زنم!

راستی من بزرگ شده ام؟!

ریز نوشت: امروز ۲۳ ساله شدم.

 

 

 

راز بگشا        link        سه‌شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٦ - زهرا