بيداری... - همراز

همراز
بيداری...

مرور که می کردم رسیدم به:

*...وَ اِن تَصبرُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ ذَلِکَ مِن عَزمِ الاُمُورِ.

.

.

و دیدم چه قدر دورم.....دور...!!!   

و من در این همه بیداری به کما فرو رفته ام باز ... !!!

من دستانم ناتوان است...........تو گره بزن.

.

.

* قسمتی از آیه ۱۸۶ سوره آل عمران:... و اگر صبر پیشه کردید و پرهیزکار شدید(البته ظفر یافتید) که ثبات و تقوا سبب نیرومندی و قوت اراده در کارهاست.

 

راز بگشا        link        جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥ - زهرا