رنگ... - همراز

همراز
رنگ...

TinyPic image

همه چیز آرام ...آرام رنگ گرفت....

آبی ...رنگ آسمان...

خاک.... تیره....

آب..... روشن....

و هوا به رنگ شفق...

و خورشید روی مردمک چشم ها نور می پاشید.....

همه چیز ...آرام ...آرام رنگ گرفت....

ضربه... پشت ضربه.... رنگ..... روی رنگ.....خط ....روی خط....

همه چیز رنگ خود را گرفت...

همه چیز جز او....!!!

که صفحه ی سفید تصویرش پر بود از رنگ هایی که هیچ یک مکمل هم نبودند....

همه در ظاهر رنگ بودند....ولی در معنا ...... همچون سایه ها می آمدند و می رفتند...

و هیچ یک در به تصویر کشیدن او هیچ رنگی را تفسیر نمی کردند....

و او به دنبال رنگ خود.... این همه رنگ را روی سفیدی گذاشته بود.....

و او سفیدی را پر از رنگ های آسمان و خورشید و خاک کرده بود.....

.

.

همه چیز آرام....آرام رنگ گرفت....

همه چیز رنگ خود را گرفت....

همه چیز جز او.....

که صفحه ی سفید تصویرش.........

کاش می دانست........... که باید سفید بماند....... سفید....!!!

 

ریز نوشت : از دوست عزیزی که در تغییرات وبلاگ کمکم کردند ممنونم.

راز بگشا        link        سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦ - زهرا