!...

              کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش                                                             کی روی ره زکه پرسی چه کنی چون باشی
/ 13 نظر / 30 بازدید
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
1 پست